V rámci našich služeb nabízíme vedení kompletní účetní agendy včetně zpracování a podání veškerých povinných dokumentů, jako jsou daňová přiznání, přehledy pro zdravotní pojišťovnu, ČSSZ apod.

Mezi naše klienty patří například i společenství vlastníků bytových jednotek či občanská sdružení a nadace, pro které připravujeme i kompletní výkazy potřebné pro získání a vykazování dotací.

Účetnictví vedeme v programu Money S3.

Jsme schopni zpracovat a připravit

  • vedení podvojného účetnictví
  • vedení daňové evidence
  • podání daňových přiznání, přehledů ZP a ČSSZ
  • analytické účetnictví
  • analýzy, finanční zprávy a výkazy
  • agendu společenství vlastníků bytových jednotek
  • další dokumenty (v rámci programů MS Office)

Jedním z našich významných klientů je i nadace Svět jako domov.
Pro nadaci kromě kompletní účetní agendy včetně analytické zpracováváme i finanční výkazy, vztahující se k dotacím Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva zahraničních věcí ČR i dalších významných institucí v rámci státní správy i neziskového sektoru. Více o nadaci